Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

 
Στόχος των Συστημάτων Διαχείρισης είναι να επιτύχουν την καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις διαδικασίες και τις διεργασίες μιας επιχείρησης, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία και επιτυχία. Συχνά όμως στις επιχειρήσεις υπάρχουν αρκετά διαφορετικά Συστήματα Διαχείρισης που λειτουργούν ταυτόχρονα και παράλληλα. Συχνά παραδείγματα είναι τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 και τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία κατά OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801). Τα επιμέρους Συστήματα Διαχείρισης συχνά αλληλομπλέκονται και αλληλεπιδρούν στις ίδιες λειτουργίες και διεργασίες της επιχείρησης. Η παράλληλη αυτή λειτουργία οδηγεί σε επιπρόσθετη εργασία, σύγχυση και πίεση και δεν επιτρέπει σε κάποιον να δει ξεκάθαρα τη συνολική εικόνα.
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις τη λύση δίνουν τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης (IntegratedManagementSystemsIMS). Ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης λαμβάνει υπόψη όλες τις διεργασίες της επιχείρησης και αντιμετωπίζει όλες της απαιτήσεις της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ενδεχομένως άλλων απαιτήσεων με τρόπο ολοκληρωμένο ως ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης. Ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σημαίνει με απλά λόγια ένα Εγχειρίδιο Συστήματος, ένα σετ διαδικασιών, ένα σετ Οδηγιών Εργασίας και ένα σετ εντύπων με ενιαία κωδικοποίηση των εγγράφων.
 
Εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί την πιστοποίηση, αυτή μπορεί να δοθεί με ξεχωριστά πιστοποιητικά για κάθε πρότυπο ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801:2002). Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι αρκετοί Φορείς Πιστοποίησης έχουν σχεδιάσει και μπορούν να παρέχουν ένα Πιστοποιητικό για ολόκληρο το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης.
 
Η εταιρία PROSPERITY Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. διαθέτοντας μεγάλο αριθμό έργων στο ενεργητικό της, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών τόσο για την εξ’ αρχής ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης, όσο και την ενοποίηση διαφορετικών Συστημάτων Διαχείρισης με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίουΟλοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.
 
Πρέπει να τονίσουμε ότι η εταιρία PROSPERITY ΕΠΕ δεν εκπονεί απλώς μελέτες, αλλά παρέχει στους πελάτες της την τεχνογνωσία σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης του Συστήματος Διαχείρισης. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι η εταιρία PROSPERITY ΕΠΕ εκπαιδεύει τα στελέχη των επιχειρήσεων αφενός για να κατανοήσουν πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων και αφετέρου για να γνωρίζουν τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που θα τους παρέχει (Εγχειρίδια, διαδικασίες, έντυπα, Οδηγίες, λογισμικό, εφαρμογές κλπ.).
 
Τα στάδια που ακολουθεί εταιρία PROSPERITY Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. για την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης είναι τα ακόλουθα :
 
ΣΤΑΔΙΟ 1.  Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης - Επιλογή του εκπροσώπου της Διοίκησης και της Ομάδας Συστήματος Διαχείρισης - Εξέταση της υφιστάμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (όπου υφίσταται) - Αρχική περιβαλλοντική ανάλυση - Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.
 
ΣΤΑΔΙΟ 2.  Καθορισμός των διεργασιών - Σύνταξη και οργάνωση του Εγχειριδίου Διαχείρισης, των διαδικασιών, των Οδηγιών Εργασίας και των εντύπων - Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ).
 
ΣΤΑΔΙΟ 3.  Παρακολούθηση από τον Σύμβουλο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης – Διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης σε ολόκληρο το Σύστημα Διαχείρισης – Προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες και παρακολούθηση της υλοποίησής τους - Αίτηση προς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.
 
ΣΤΑΔΙΟ 4.  Πιστοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά τα τρία πρότυπα ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 και OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801) από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης.
 
Η εταιρία PROSPERITY Μελέτες Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Ε.Π.Ε. συμμετέχει ενεργά σε όλες τις φάσεις των έργων και είναι υπεύθυνη για την τεκμηρίωση των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης, καθώς και για τα παραδοτέα κάθε σταδίου σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες απαιτήσεις των έργων και υποστηρίζει τα έργα μέχρι την ολοκλήρωσή τους που είναι η πιστοποίηση.