Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
ΔΙΑΡΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 
Για την υποβοήθηση της εξασφάλισης του µέλλοντος μιας επιχείρησης και της ικανοποίησης των ενδιαφεροµένων µερώνη Διοίκηση θα πρέπει να καλλιεργήσει µια κουλτούρα η οποία εµπλέκει ενεργά το προσωπικό στην αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση της επίδοσης στις διεργασίεςστις δραστηριότητες και στα προϊόντα.
 
Για την ενεργό συµµετοχή του προσωπικούη Ανώτατη Διοίκηση θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον όπου εκχωρούνται αρµοδιότητεςούτως ώστε το προσωπικό να ενθαρρύνεται και να αποδέχεται την ευθύνη να εντοπίζει ευκαιρίεςστις περιπτώσεις όπου ο οργανισµός µπορεί να βελτιώσει την επίδοσή τουΑυτό µπορεί να επιτευχθεί µε δραστηριότητεςόπως:
 
-          ο καθορισµός αντικειµενικών σκοπών για το προσωπικόγια τα έργα και για την επιχείρηση,
-          η συγκριτική αξιολόγηση της επίδοσης των προµηθευτών και η άριστη πρακτική,
-          η αναγνώριση και η ανταµοιβή για την επίτευξη της βελτίωσηςκαι
-          τα συστήµατα υποβολής προτάσεωνσυµπεριλαµβανοµένης της έγκαιρης αντίδρασης της Διοίκησης.
 
Για την παροχή µιας δοµής για τις δραστηριότητες βελτίωσηςη Ανώτατη Διοίκηση θα πρέπει να καθορίζει και να θέτει σε εφαρμογή µια διεργασία για διαρκή βελτίωσηη οποία να µπορεί να εφαρµοστεί στις διεργασίες και στις δραστηριότητες υλοποίησης και υποστήριξηςΓια την εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας της διεργασίας βελτίωσηςθα πρέπει να εξετάζονται οι διεργασίες υλοποίησης και υποστήριξης µε βάση:
 
·          την αποτελεσµατικότητα (όπως εξερχόµενα που ικανοποιούν απαιτήσεις),
·          την αποδοτικότητα (όπως πόροι ανά µονάδα, µε όρους το χρόνο και τα χρήµατα),
·          τα εξωτερικά αποτελέσµατα (όπως νοµικές και κανονιστικές αλλαγές),
·          τις εν δυνάµει αδυναµίες (όπως έλλειψη ικανοτήτων και συνοχής),
·          τις ευκαιρίες να εφαρµοστούν καλύτερες µέθοδοι,
·          τον έλεγχο των προσχεδιασµένων και των µη σχεδιασµένων αλλαγώνκαι
·          τη µέτρηση των προσχεδιασµένων οφελών.
 
Αυτή η διεργασία για διαρκή βελτίωση θα πρέπει να χρησιµοποιείται ως ένα εργαλείο για τη βελτίωση της εσωτερικής αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησηςκαθώς επίσης και για τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και των άλλων ενδιαφεροµένων µερών.
 
Η Διοίκηση θα πρέπει να υποστηρίζει βελτιώσεις υπό µορφή συνεχώνβήµα-βήµα δραστηριοτήτωνοι οποίες αποτελούν τµήµα των υφιστάµενων διεργασιώνκαθώς επίσης και ριζοσπαστικές ευκαιρίες,προκειµένου να αποκοµίσει το µέγιστο όφελος για την επιχείρηση και τα ενδιαφερόµενα µέρη.
 
Υπάρχουν δύο θεµελιώδεις τρόποι για την εφαρμογή της διεργασίας της διαρκούς βελτίωσηςως ακολούθως:
 
α)     ριζοσπαστικά έργα τα οποία είτε οδηγούν σε αναθεώρηση και βελτίωση των υφιστάµενων διεργασιών ή τη θέση σε εφαρµογή νέων διεργασιώνΤα έργα αυτά συνήθως εκτελούνται από οµάδες µε πρόσωπα από αντιπροσωπευτικά τµήµατα της επιχείρησηςεκτός των συνήθων καθηκόντων τους,
β)     βήµα προς βήµα συνεχείς δραστηριότητες βελτίωσηςπου εκτελούνται εντός των υφιστάµενων διεργασιών από το προσωπικό.
 
Τα ριζοσπαστικά έργα συνήθως εµπεριέχουν σηµαντικό επανασχεδιασµό των υφιστάµενων διεργασιών και θα πρέπει να περιλαµβάνουν:
 
§    τον προσδιορισµό των αντικειµενικών σκοπών και ένα περίγραµµα του έργου βελτίωσης,
§    την ανάλυση των υφιστάµενων διεργασιών (η διεργασία «όπως είναι» - .asitis.) και την υλοποίηση ευκαιριών για βελτίωση,
§    τον προσδιορισµό και τη σχεδίαση της βελτίωσης των διεργασιών,
§    τη θέση σε εφαρµογή της βελτίωσης,
§    την επαλήθευση και την επικύρωση της βελτίωσης των διεργασιώνκαι
§    την αξιολόγηση της βελτίωσης που επιτυγχάνεταισυµπεριλαµβανοµένης της γνώσης που αποκτήθηκε.
 
Τα ριζοσπαστικά έργα θα πρέπει να εκτελούνται µε τρόπο αποτελεσµατικό και αποδοτικό, µε τη χρήση µεθόδων διαχείρισης έργωνΜετά την ολοκλήρωση των αλλαγώνένα νέο σχέδιο έργου θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση της διαχείρισης των διεργασιών.
 
Το προσωπικό στην επιχείρηση είναι η καλύτερη πηγή ιδεών για τη βήµα προς βήµασυνεχή βελτίωση των διεργασιών και συχνά συµµετέχει σε οµάδες εργασίαςΟι βήµα προς βήµα δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης των διεργασιών θα πρέπει να ελέγχονταιγια να γίνεται αντιληπτό το αποτέλεσµά τουςΤο προσωπικό στην επιχείρηση που εµπλέκεταιθα πρέπει να έχει την αρµοδιότητατην τεχνική υποστήριξη και τους απαραίτητους πόρους για τις αλλαγές που συνδέονται µε τη βελτίωση.
 
Η Εταιρία PROSPERITY ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη τόσο ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και οργανισμών και Φορέων του Δημοσίου, προκειμένου να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές της Ολικής Ποιότητας.
 
Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα (που ξεπερνάει τα δύο χρόνια) και απαιτούνται από την πλευρά της επιχείρησης ή του Φορέα σημαντικοί πόροι και μεγάλη και επίπονη προσπάθεια προκειμένου οι αρχές της Ολικής Ποιότητας να ενσωματωθούν πλήρως στη λειτουργία, να μεταβάλουν τη νοοτροπία (κουλτούρα), να αποτελέσουν τον καθημερινό και συνειδητοποιημένο τρόπο εργασίας και τελικά να δώσουν χειροπιαστά αποτελέσματα και οφέλη.